Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ζήρου βρίσκεται στο χωριό Ζήρος στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας στο νομό Λασιθίου.
Ιδρύθηκε το 1923. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του. Διαθέτει ένα ελαιοτριβείο 243 τ.μ. και γραφεία 144 τ.μ. Μέσω αυτών των εγκαταστάσεων καλύπτονται οι ανάγκες των αγροτών-μελών του και εξυπηρετούνται και παραγωγοί της γύρω περιοχής που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού.
Από τα παραπάνω μέλη του συνεταιρισμού, 66 παραγωγοί μέλη συμμετείχαν στη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιόλαδου και Επιτραπέζιας Ελιάς διαθέτοντας συνολικά 1289,6 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων της Οργάνωσης αφορά στα ακόλουθα:

  • Συγκέντρωση ελαιόκαρπου
  • Έκθλιψη-άλεσμα ελαιόκαρπου
  • Αποθήκευση – εμπορία ελαιόλαδου

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων της Οργάνωσης εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές:

  • στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού 50τμ
  • στο ελαιουργείο 243 τμ, δυναμικότητας 2.7 tn/ώρα
  • στους αποθηκευτικούς χώρους περίπου 244 τμ